מפגש היכרות עם המכון הישראלי ללימודים מתקדמים

מפגש היכרות עם המכון הישראלי ללימודים מתקדמים

לצפייה במפגש המוקלט>

מנחים:

פרופ' מאשה ניב חברת סגל בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, חברת הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. 

פרופ' דוד לוי-פאור )מעברים ומדע המדינה, מדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.


מטרת המפגש הייתה להציג את המכון ואת הפעילות הנעשית בין כתליו כדי לעודד חוקרות/ים ישראלים לגבש קבוצות מחקר שיפעלו במסגרת המכון. במפגש השתתף ראש המכון, פרופ' יצחק חן. לקחו בו חלק גם פרופ' רונית ריצי, פרופ׳ אלכס לובוצקי, פרופ׳ דרור הבלנה ופרופ' יעל אלואיל שהיו ראשי קבוצות מחקר במכון וסיפרו על הפעילויות של קבוצות המחקר שונות אשר התנהלו במסגרת המכון. עוד על המכון ועל הקול הקורא לשנה האקדמית 2023-2024.

See also: Featured Story