מפגש היכרות עם המכון הישראלי ללימודים מתקדמים

iias
Date: 
Wed, 21/04/202116:00-17:30
See also: Events

מפגש היכרות עם המכון הישראלי ללימודים מתקדמים

מנחים:

פרופ' מאשה ניב חברת סגל בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית, חברת הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. 

פרופ' דוד לוי-פאור )מעברים ומדע המדינה, מדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.


מטרת המפגש היא להציג את המכון ואת הפעילות הנעשית בין כתליו כדי לעודד חוקרות/ים ישראלים לגבש קבוצות מחקר שיפעלו במסגרת המכון. נראיין את ראש המכון, פרופ' יצחק חן. נשמע מפרופ' רונית ריצי, פרופ׳ אלכס לובוצקי, פרופ׳ דרור הבלנה ופרופ' יעל אלואיל על הפעילויות של ארבע קבוצות המחקר שונות אשר התנהלו במסגרת המכון. עוד על המכון ועל הקול הקורא לשנה האקדמית 2023-2024.

קישור לישיבה בזום

לפרטים נוספים >